نصب و راه اندازی Subsea


منابع نفت و گاز در اعماق آب بسیار عمیق تر از گذشته شناسایی شده اند و با بروز چالش هایی که صنعت مجبور به غلبه بر آن شده است. خطوط مصنوعی مصنوعی و وینچ یک فناوری توانمند در این دنیای آب های عمیق است که به کشتی ها اجازه می دهد تا به پتانسیل خود برسند.

همه برنامه های کاربردی مساوی نیستند که مربوط به تاسیسات فرعی باشد و ویژگی های طناب را می توان برای بهینه سازی محلول از نظر فنی و تجاری اصلاح کرد. با استفاده از تجربه صنعت ، تیم ما می تواند در توسعه رویه ، تجزیه و تحلیل HAZID و طراحی خاص برنامه کمک کند.

خطوط تولید

  • قلاب بلند کردن
  • آسانسورهای طراحی شده دقیق
  • مدیریت موجودی
  • طناب وینچ
  • سیستم های لیفتینگ و پایین آمدن عمق دریا
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده