ساخت و ساز در دریایی


ساخت و سازهای دریایی همچنان به فشار ظرفیتهای فعلی جرثقیل و طراحی تقلبی با ساختارهای بزرگتر در آبهای عمیق تر نصب می شود. با استفاده از تجربه صنعت ما در زمینه طراحی طناب و نصب دریایی ، می توانیم با ارائه راه حل کاملاً تقلبی به پروژه بالابر سنگین بعدی شما کمک کنیم.

خطوط تولید

  • قلاب های بالابر سنگین
  • برنامه های آسانسور و پشتیبانی مهندسی
  • مدیریت موجودی مشتری
  • نصب سریعتر / ناف
  • سیستم های لیفتینگ و پایین آمدن عمق دریا
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده