استخراج معدن


طناب های مصنوعی و راه حل های تقلبی دارای خانه های زیادی در معدن هستند ، از خطوط ریکاوری در هنگام نیاز به یک دستگاه کابین ، به رونق آویز ، کاهش زمان. زمان پول در معدن است و وقتی تجهیزات در حال جابجایی نیستند ، هزینه پروژه را می پردازد. اجازه دهید تیم ما برای شناسایی مناطقی که تقلب و تولید طناب مصنوعی می تواند شما را ایمن تر ، سودآورتر کند و با زمان کمتری کار کند ، کار کند.

خطوط تولید

  • خطوط بازیابی
  • خطوط وینچ
  • آویزهای بوم
  • طناب طناب کشی
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده