دریایی تجاری


ناخدایان آمده اند تا از بسیاری از برنامه های کاربردی در بازار دریایی تجاری ، لذت ببرند ، احترام بگذارند و درخواست طناب های مصنوعی کنند. این صنعت چیزی است که وسایل حمل و نقل عمومی را به سمت فرآورده های نفتی مایع سوق می دهد ، و خطوطی که آنها را تضمین می کند از نظر ایمنی محیط زیست به همان اندازه موتورهایی که قدرت آنها را تامین می کند ، بسیار مهم هستند.

Ravenox می تواند خطوط مصنوعی با کارایی بالا را برای برنامه شما فراهم کند. ماموریت ما این است که با تهیه بهترین محصولات برای برنامه ، بازرسی و نظارت بر دارایی ها و همیشه در جستجوی رهبران فن آوری برای راه حل های بهتر ، با مشتریان خود کار کنیم تا بتواند عمر سرویس طناب را بهینه کند.

  • مخزن کشتی
  • روبرو خطوط
  • Tow و Assist
فروش

در دسترس نیست

فروخته شده