طناب چنیل


فروشگاه همه

به طور انحصاری در اینجا در Ravenox اولین طناب پیچیده چنیل پیچیده است. از نرم ترین و نخ پر گل چنل پیچیده شده و نرمترین طناب تا به امروز ساخته شده است. طناب چنلی قوی ، کمی جادار و بسیار نرم ، یک ایده آل برای هر پروژه ای که در ذهن دارید خواهد بود.

فروش

در دسترس نیست

فروخته شده